KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Kerigolf Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Kokous pidetään maanantaina 10.6.2019 klo 18.00 Kerigolfin klubitalolla os. Torvelantie 67, Kerimäki. Kahvitarjoilu ennen kokousta. Järjestelyiden vuoksi voitte ilmoittaa osallistumisestanne sähköpostitse clubhouse@kerigolf.fi, mutta kokoukseen voi tulla myös ilman ennakkoilmoittautumista.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja valtakirjojen tarkastus alkaa kello 17.15. Osakkeenomistaja voi käyttää oikeuttaan yhtiökokouksessa henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä. Asiamiehellä tulee olla päivätty ja allekirjoitettu valtakirja.

Alla on kokouksen asialista, liitteenä tase ja tuloslaskelma 2018. Materiaali on nähtävissä Kerigolf Oy:n toimistolla, Torvelantie 67, arkisin klo 9-16.

Tervetuloa kokoukseen!

KERIGOLF OY:N HALLITUS

Varsinainen yhtiökokous 10.6.2019                                                                      

ASIALISTA

 1. Kokouksen avaus
  – Kerigolf Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jari Suomalainen
 2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 5. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen
 6. Tilinpäätöksen 2018 ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 7. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
 8. Tilikauden tuloksen käyttäminen
 9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 10. Päätetään rahoitusvastikkeiden rahastoimisesta lainanlyhennysrahastoon
 11. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista ja hallituksen jäsenten lukumäärästä
 12. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
 13. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
 14. Muut mahdolliset asiat
 15. Kokouksen päättäminen

Valtakirjalomake