Seuran syyskokous pidettiin 7.11. klubitalolla, paikalla oli 20 seuran jäsentä.

Hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2020 valittiin yksimielisesti Arto Lipsanen.

Hallitukseen erovuorossa olleen Olli Laamasen tilalle valittiin Lauri Vanninen.
Myös erovuorossa ollut Pertti Vento valittiin uudelle 3 v. kaudelle.
Hallituksen muuta jäsenet ovat  Anneli Puustinen, Timo Viro,  Katja Turtiainen, Heikki Tynkkynen, Pertti Vento, Tuula Karjalainen, Jorma Viinanen ja Esa Juuti.

Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan:
– aikuisilta 85 €
– alle 21 v. junioreilta 45 €
– alle 10 v. junioreilta ei jäsenmaksua

– kannattavat jäsenet 100 €

Kausijäset: Aikuiset 55 € ja junioreilta alle 21 v. 35 €

Päätettiin, että jäsenmaksu erääntyy maksettavaksi 15.3.2020 ja että jäsenyyden voi keskeyttää perustellusta syystä (esim. raskaus) ja palata takaisin jäseneksi ilman uutta liittymismaksua. Liittymismaksun suuruus aikuisilta on 100 € ja yli 10 v. junioreilta 50 €.

Päätettiin lisäksi yksimielisesti, että Suomen Golfliiton suositukseen perustuen ei jäsen- ja liittymismaksuja peritä sotaveteraaneilta, jotka ovat Sotainvalidien Veljesliiton, Suomen Sotaveteraaniliiton, Rintamaveteraaniliiton tai Rintamanaisten liiton jäseniä.